Joyful World International Nursery & Kindergarten (Sha Tin) 986

關於機構/學校

Joyful World International Nursery & Kindergarten (Sha Tin)

Joyful World International Nursery & Kindergarten (Sha Tin) 刊登了 8 份職位空缺

學校資訊
  • 總刊登職缺數量 8 份
  • 職位類別 學校行政
  • 電話 28060199
  • 傳真 28060192
  • 地區 -